8 september 2020

Soltech Energy och PowerCell ingår nordiskt samarbetsavtal

Soltech Energy Sweden AB (publ) och PowerCell Sweden AB (publ) har undertecknat ett nordiskt samarbetsavtal för att utveckla lösningar för kunder som inbegriper både Soltechkoncernens produkter och PowerCells produkter. Den första gemensamma kunden är Soltechs dotterbolag Swede Energys kund Amokabel AB i Alstermo som har problem med att nätägaren ej kan leverera mer effekt från elnätet. Samarbetet går hand i hand med PowerCells ökade fokus på sina stationära system där Soltech väljs som samarbetspartner inom solenergi.

Syftet med samarbetsavtalet är att Soltech och PowerCell ska utveckla och delta i projekt där bolagens teknik och kompetens inom stationära applikationer utnyttjas. Soltech får integrera PowerCell-produkter som en del av Soltechs energilagringsprodukter och har vidare rätt att marknadsföra och sälja sådana Soltech-produkter inom de nordiska länderna.

Amokabel har som många andra växande företag stora problem med att inte få tillgång till den effekt de behöver från elnätet för att kunna växa verksamheten. Bolaget har därför behov av att hitta alternativa sätt att säkerställa strömförsörjningen till sin verksamhet som inom en nära förestående framtid kommer behövas. Amokabel har nu givit Soltechs dotterbolag Swede Energy och PowerCell i uppdrag att utreda om solenergi kombinerat med bränsleceller med vätgasproduktion och lagring kan vara en del i lösningen. Parametrar som bland annat ska utredas är hur en systemlösning kan se ut för att både tillgodose framtida effektbehov och hur man kan använda systemet för effektstyrning samt att förse bolaget med avbrottsfri kraft. Amokabel har även beställt en 800kWp stor solcellsanläggning från Swede Energy vars el-produktion bland annat avses användas för vätgasproduktion.

Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:
”Detta samarbetsavtal med PowerCell och avtalet med Amokabel är ett stort genombrott för att hjälpa alla företag och offentlig sektor med den stora problematiken kring effektbrist i elnätet. Affärsmöjligheterna är mycket stora och vi är glada och stolta över att PowerCell väljer vår koncern som samarbetspartner”.

PowerCell Swedens försäljningschef Andreas Bodén kommenterar:
”Det ökande behovet av energi och framför allt hållbar energi, gör kombinationen solenergi och bränsleceller oerhört intressant. Vi ser därför stora möjligheter för stationär kraftgenerering baserad på lokalt framställd och lagrad vätgas i kombination med bränsleceller.”