21 mars 2022

Soltech Energy förvärvar resterande 30 procent av dotterbolaget Fasadsystem i Stenkullen AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 21 mars förvärvat 30 procent av aktierna i dotterbolaget Fasadsystem i Stenkullen AB (Fasadsystem) med tillträde den 21 mars 2022. Soltech Energy äger nu 100 procent av bolaget och förvärvet av de resterande aktierna i bolaget är ett led i arbetet att stärka Soltechs erbjudande inom solfasader och fasadentreprenad. Fasadsystem har 38 anställda och omsatte knappt 95 miljoner under 2021 med en vinst på dryga 10 miljoner (EBIT) MSEK. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvade 70 procent av Fasadsystem den 23 april 2020 och förvärvar nu de resterande 30 procenten. Avtal har skrivits den 21 mars och detta innebär att Soltech växlar upp sin satsning på solcellsfasader. Fasadsystem ges nu ännu större möjligheter att bredda sitt erbjudande inom storskaliga solcellsfasader, utöver sina kärnkompetenser.

– Fasadsystem är ett framgångsrikt familjeföretag och ett mycket uppskattat bolag inom Soltechkoncernen. De är inblandade i flera av våra mest uppmärksammade solenergiprojekt och vi ser tydligt att solcellsfasader är ett uppskattat segment bland våra kunder. Det är därför med glädje vi förvärvar resterande del av bolaget, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Bygger Sveriges största solcellsfasad
Fasadsystem är ett av Västsveriges ledande företag inom fasadbranschen med över 40 års erfarenhet av olika lösningar och spetskompetens för utveckling av moderna, funktionella och snygga fasader.

Sedan Fasadsystem blev en del av Soltechkoncernen har de även även kunna erbjuda storskaliga hållbara, estetiska och tekniskt smarta byggnadsintegrerade solenergilösningar för fasader. Bolaget är bland annat inblandat i det som blir Sveriges största solcellsfasad i Jönköping och Wallenstams färgglada solcellsfasad i Mölnlycke Fabriker.

– Nu får Fasadsystem ännu bättre möjligheter att utveckla våra högkvalitativa fasadprodukter och fortsätta att erbjuda storskaliga solenergilösningar. Vi trivs mycket bra i Soltechkoncernen och detta är ett naturligt steg som rustar oss och vår personal än starkare inför en framtid där solcellsfasader blir allt viktigare för bygg- och fastighetsbranschen, säger Tommie Standerth, vd Fasadsystem.