16 december 2021

Soltech Energy förvärvar 100 % av fasadbolaget ESSA Glas & Aluminium AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 16 december förvärvat 100 procent av aktierna i ESSA Glas & Aluminium AB (ESSA) med tillträde den 1 jan 2022. Bolaget omsätter ca 110 MSEK med god lönsamhet och har drygt 30 anställda med säte i Örebro. Nu är planen att tillsammans med Soltech integrera solenergi i produktutbudet och öka såväl omsättning som resultat. Förvärvet är Soltechs andra förvärv inom fasadbranschen och kommer att stärka koncernens styrka inom detta växande segment. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens som kan erbjuda helhetslösningar. Förvärvet av ESSA blir Soltechs andra förvärv inom fasadbranschen och etablerar koncernen i Örebroregionen.

– Det här förvärvet stärker koncernens position inom fasadbranschen som blir ett allt viktigare segment inom solenergi. Vi stärker även vår närvaro i den strategiskt viktiga Örebroregionen vilket är mycket positivt. ESSA Glas & Aluminium drivs av skickliga entreprenörer med djup teknik- och branschkompetens och jag vill varmt välkomna Ola, Örjan och hela deras team till Soltech, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Satsar på solcellsfasader
ESSA grundades 2012 och har sedan dess haft en framgångsrik resa och ligger i framkant i sin bransch. Verksamheten drivs från produktionsanläggningen utanför Örebro och bolaget utför alla typer av exteriöra och interiöra glaslösningar, med tyngdpunkt på fasadentreprenad av kommersiella fastigheter. När ESSA nu blir en del av Soltech är det en uttalad ambition att växa inom området solcellsfasader.

– Det är med glädje vi nu blir en del av Soltechkoncernen, något som medför stora möjligheter för oss som bolag. Både sett till nya affärsmöjligheter men även till viktiga kunskapsutbyten och samarbetsmöjligheter med våra nya systerbolag. Att bli en del av en stor solenergikoncern kommer att hjälpa ESSA till nästa nivå där solenergilösningar blir en stor konkurrensfördel för oss, säger Ola Karlsson, vd på ESSA Glas & Aluminium.