26 april 2021

Soltech Energy fördubblar Karlskrona Solpark

Nu ska Karlskrona Solpark växa ytterligare och bli dubbelt så stor. Det är Soltechs dotterbolag, Swede Energy, som startat uppförandet av etapp 3 och 4 där bolaget står som totalentreprenör. Båda etapperna är redan slutsålda med Skanska som tagare av hela etapp 4 och projekteringsarbetet har nu påbörjats.

Swede Energy är totalentreprenör av Karlskrona Solpark och har tidigare uppfört parkens första etapper tillsammans med det kommunala bolaget Affärsverken. Nu ska parken fördubbla sin storlek, något som innebär att parken får en sammanlagd kapacitet om 2 400 kW, vilket motsvarar cirka 400 hushålls helårsförbrukning av el.

– Vi är både stolta och glada över att nu starta bygget för att fördubbla Karlskrona Solparks storlek och kapacitet. Solparken är belägen på en deponi vilket har gjort att vi behövt använda oss av vårt unika montagesystem för att inte på något sätt penetrera marken under anläggningen. Då deponin inte heller hade kunnat husera vare sig bostäder eller andra fastigheter känns det därför extra bra att låta denna yta producera energi som är till nytta för kommunen och dess invånare. Vi vill tacka Affärsverken för sitt framtidstänkande och ett gott samarbete genom hela processen, säger Christoffer Caesar, vd på Swede Energy.

Både etapp 3 och 4 slutsålda
Karlskrona Solpark är en andelspark där både privatpersoner och företag kan köpa in sig och få ta del av den gröna energin som parken producerar. Intresset för att bli andelsägare i etapp 3 och 4 av Karlskrona Solpark har varit stort. Det står nu också klart att byggkoncernen Skanska blir ensam ägare av samtliga andelar i etapp 4.

– Att vi nu fortsätter vår satsning i Karlskrona Solpark är mycket roligt. Intresset har varit gott och att en stor nationell aktör som Skanska har bokat upp sig på hela etapp 4 är ett kvitto på att solparken är attraktiv. Det är tydligt att många har insett att Karlskrona har goda förutsättningar för solenergi och vi ser fram emot att nu dubblera solparkens storlek tillsammans med Swede Energy, säger Robbert Prinselaar, produktansvarig för solenergi på Affärsverken.