6 november 2017

SolTech Energy får order på 5,7 MSEK från Rexel

SolTech Energy presenterade i torsdags ett samarbetsavtal med Rexel Sverige AB för distribution av SolTech ShingEl i Sverige.                                       Nu lägger Rexel sin första order på ShingEl till ett värde av 5 721 000 SEK.

Samarbetet är exklusivt vad gäller elgrossister och målet är att successivt expandera till Rexels andra 18 länder som jobbar med solenergi. Rexel kommer löpande ta in SolTechs produkter i eget lager och distribuera direkt därifrån till kunder samt till sina 63 Storel- och Selga-butiker. Initialt fokuserar parterna på SolTech ShingEl som är en helt byggnadsintegrerad solcell som fungerar som en takpanna och passar att läggas sömlöst tillsammans med Benders takpanna Carisma. 

En kommentar från Frederic Telander, VD SolTech Energy:

 Vi tror på stora volymer via Rexel och att de nu direkt efter att vi skrivit avtal lägger en stor order för egen lagerhållning är bevis på att Rexel menar allvar med samarbetet och med att ligga längst fram i solenergibranschen. En mycket spännande fas i SolTechs resa har börjat.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel: 08-441 88 46. Mail: frederic.telander@soltechenergy.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 07:00 CET. 

Om Rexel                                                                                                                                        Rexel Sverige AB ingår i den franska världsledande elgrossistkoncernen Rexel med verksamhet i 32 länder på fyra kontinenter. I Sverige har Rexel en stark position med cirka 700 medarbetare på 62 platser och en omsättning på cirka 4 miljarder svenska kronor (2015). Med en väl utvecklad logistik erbjuder Rexel hög tillgänglighet på den svenska marknaden, med försäljningsställen från Norrland till Skåne genom grossisterna Selga, Storel och Moel. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige. Rexel gör det inom verksamhetsområdet Rexel Energy Solutions. Rexel är experter på modern teknik för smartare fastigheter och är Sveriges största grossist inom solenergiprodukter.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 12,000 aktieägare. I koncernen ingår det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com