20 september 2022

”Soltech – en makalös förvärvsresa”

I en analys utförd av Analysguiden skriver de att Soltechs starka tillväxt till stor del är ett resultat av att man byggt upp en enhetlig koncern av sol- el- fasad och takbolag som tillsammans kan erbjuda ett komplett solenergierbjudande. För att stötta den explosiva tillväxten menar Analysguiden att emissionen som just nu genomförs är nödvändig för att koncernen ska nå sina mål för 2024 som är 4,7 miljarder i omsättning med en rörelsemarginal om 8–10 procent.

Vidare understryks både den ekonomiska och strategiska vikten av Soltechs utlandsförvärv av 365zon och Sud Renovables. Förvärv som både väntas bidra med drygt 2 miljarder i omsättning för koncernen fram till 2024 med god lönsamhet men som också etablerar Soltech som en internationell aktör.
 
Soltechs vd Stefan Ölander kommenterar Analysguidens slutsatser.
 
– Solenergibranschen är hetare än någonsin och det är roligt att Aktiespararna ser att vår aggressiva förvärvsstrategi och den pågående emissionen som nycklar för att komma ut som vinnare i en marknad som både växer och konsolideras i hög takt. Att vår förvärvsresa dessutom beskrivs som makalös stärker oss än mer i vår uppfattning att vi är på god väg att bygga en mycket stark koncern. Nu fortsätter arbetet för att ta ännu större marknadsandelar så att Soltech kan bidra till att allt fler privatpersoner och företag att kan producera sin egen solel, säger Stefan Ölander.

Här kan analysen läsas i sin helhet: https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-explosiv-tillvaxt-och-nodvandig-kassaforstarkning