30 mars 2021

Sex av Soltechs dotterbolag bygger Nordens största solfasadprojekt med ordervärde om 12 MSEK

Nu har sex av koncernens bolag tillsammans offererat ett projekt med helhetsgaranti som kommer bli Nordens största fasadintegrerade solenergianläggning på 3500 m2. Det är Lustgården Ädelmetallen AB i Jönköping som beställt anläggningen med ett totalt ordervärde på 12 MSEK.

Soltech Energys VD Stefan Ölander kommenterar:
– Jag är mycket stolt över denna affär då den påvisar unika synergieffekter mellan sex av våra bolag och även styrkan i koncernen. Jag är säker på att fler och fler byggbolag och fastighetsägare kommer vilja minimera antalet entreprenörer och få en helhetsgaranti genom att göra som Lustgården Ädelmetallen AB gör nu.

Fakta om projektet i Jönköping
Fastigheten är över 200 meter lång och totalt kommer över 3500 m2 fasad att täckas av solceller. Det blir cirka 5 000 av Soltechs typgodkända fasadsolceller som ska förvandla den gamla industribyggnaden, nu klädd i turkos plåt, till ett landmärke i södra Sverige. Panelerna kompletteras med ”dummie-glas” i samma kulör vilket kommer att göra fastigheten till en magnifik glaskub. Byggstart sker under kvartal två med färdigställande under kvartal fyra 2021.

Följande Soltechbolag bidrar med sin expertkompetens:
Soltech Sales & Support och Swede Energy – Solcellsfasaden
Fasadsystem i Stenkullen – Bärverk till fasaden
Takrekond – Nytt tak på 21 000 m2
Provektor – Elinstallationer
NP Gruppen – Plåtjobb

Den kompetens som vi tillsammans besitter är unik, det finns ingen annan leverantör på marknaden som i en entreprenad kan leverera en helhetslösning till beställaren med ett och samma gränssnitt. Inte minst ur ett garantiperspektiv är detta intressant för kunder, säger Stefan Ölander.

Lustgården Ädelmetallen AB´s VD och ägare Niclas Järvhammar, kommenterar:
Det känns kul att stärka vår miljöprofil genom att arbeta med hållbara och nytänkande lösningar. Soltechs snygga och solcellsintegrerade glasfasad kommer göra vår fastighet unik och omtalad. Att dessutom få sex olika leverantörer samlade under en offert är suveränt och något vi ser mycket positivt på.