30 juni 2021

Innovationssamarbete mellan Soltech och Skanska

Soltech Energy och Skanska Kommersiell Utveckling Norden har ingått en samverkansförklaring kring innovationer för byggnadsintegrerade solenergilösningar. Fokus för samverkan kommer att vara kommersiella fastigheters energioptimering. Ambitionen är att lansera ett gemensamt pilotprojekt inom en tvåårsperiod.

Solenergikoncernen Soltech och Skanska, som är ett av Sveriges ledande byggbolag, har nu inlett ett innovationssamarbete. Det är Skanska Kommersiell Utveckling Norden som genom sina helägda dotterbolag utvecklar kommersiella fastigheter som nu krokar arm med solenergikoncernen. När de båda nu tecknat avtal för innovationssamverkan tar man ett kliv längre i ambitionen att utveckla nya byggnadslösningar med solenergi i fokus.

– Vi ser ett stort värde i att gjuta samman vår solenergikompetens med Skanskas expertis för att skapa synergier där morgondagens hållbarhetslösningar föds. Tyngdpunkten kommer att ligga på att skapa skalbara helhetslösningar för att göra kommersiella fastigheter än hållbarare i framtiden. Jag vill tacka Skanska för ett gott samarbete hittills och ser mycket fram emot att bryta ny mark tillsammans, säger Anna Svensson, innovationschef, Soltech Energy.

Ledande aktörer som samarbetar för innovation
Soltech är en i Sverige ledande solenergikoncern med 17 dotterbolag som utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för tak och fasader samt ladd- och lagringslösningar. Nu ska Soltech samarbeta med den ledande byggkoncernen Skanska i jakten på morgondagens innovationer.

– Det känns spännande att kunna ha Soltech i ryggen när vi lägger grunden för våra framtida innovationer med målet att skapa ännu bättre och hållbarare lösningar i våra kommande kommersiella fastighetsprojekt i våra nordiska marknader. Vi har högt ställda mål och tydliga kvalitets- och miljöaspekter för allt vi gör. Därför är det viktigt att ha en kompetent partner som vi långsiktigt kan samarbeta med kring hållbar innovation. Just detta har vi hittat i Soltech, säger Henrik Ahnström, Director of Product, Process & Innovation