11 april 2022

Dubbel grön hållbarhetssatsning: Soltech bygger 6,1 MW stor solcellsanläggning åt Coop Sverige i Eskilstuna

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har fått i uppdrag att bygga en 38 000 kvm stor solcellsanläggning åt Coop Sverige AB bestående av CFP*-certifierade paneler med återvunnet kisel från Norge samt kisel från Tyskland och USA. Anläggningen ska uppföras på Coops nya helautomatiserade varuterminal och kommer att täcka hälften av hela fastighetens elbehov. Driftsättning planeras till årsskiftet 2022/2023.

Solenergibolaget Soltech Energy Solutions utvecklar lösningar för stora markägare, fastighetsägare och logistikaktörer med storskaliga solenergiprojekt samt ladd- och lagringslösningar. Nu ska solenergibolaget bygga en solcellsanläggning åt Coop Sverige i Eskilstuna och deras nya helautomatiserade varuterminal ska få en 38 000 kvadratmeter stor takplacerad solcellsanläggning.

De solpaneler som ska installeras är CFP-certifierade med en blandning av återvunnet kisel. Kisel är en av de viktigaste komponenterna i en solpanel och produktion av kisel är energikrävande. Därför blir det klimatmässiga fotavtrycket för solcellsanläggningen lägre och hållbarhet genomsyrar hela installationens livscykel.

– Solcellsanläggningen på Coops varuterminal i Eskilstuna blir grön i dubbel bemärkelse då solpanelerna är CFP-certifierade. Detta är en häftig satsning av Sveriges mest hållbara varumärke** Coop och vi är stolta över att ha fått förtroendet att få uppföra den här installationen, säger Jesper Ståhlberg, Key Account Manager, Soltech Energy Solutions.

Coops varuterminal ska drivas helt av förnybar el
Solcellsanläggningen beräknas täcka cirka 50 procent av fastighetens årliga elanvändning och resterande el köps in från andra förnybara energikällor. En varuterminal av den här storleken har en hög elförbrukning, vilket gör en solcellsanläggning extra välkommen. Både för att säkra tillgången på förnybar el men också för att minska Coops egna klimatavtryck.

– Att agera hållbart genomsyrar all verksamhet inom Coop. Nu satsar vi för framtiden med en ny helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna och då ska vi givetvis göra det så smart och hållbart som möjligt. För oss blev det självklart att investera i en storskalig solcellsanläggning på taket till varuterminalen. Vi ser fram emot att arbeta med vår partner Soltech i installationen av Sveriges största takbyggda solcellsanläggning, säger Örjan Grandin, vd Coop Logistik.

* CFP-certifierade paneler är produkter med ett bättre klimatavtrycksvärde i sin livscykelanalys. CFP står för Carbon footprint.
** enligt Sustainable Brand Index 2021