13 juli 2023

Byggstart för Soltechs egna solpark på 7 hektar

Nu har de första spadtagen tagits och startskottet har gått för Soltechkoncernens egna solpark – Öringe Solpark. Den uppförs i Getinge i Halmstads kommun av dotterbolaget Soltech Energy Solutions. Platsen har noggrant valts ut efter sina goda förutsättningar för solenergi och redan etablerade nätanslutning. Satsningen görs som ett led i Soltechkoncernens hållbarhetsarbete och färdigställd kommer parken att producera el motsvarande hushållselförbrukningen* hos ca 1 200 villor. Projektet är nu i full gång och parken beräknas vara i full drift våren 2024.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag inom avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Nu har bolaget börjat uppföra det som blir Soltechkoncernens egna solpark på cirka 70 000 kvadratmeter i Getinge, strax utanför Halmstad.

– Det känns väldigt roligt och spännande att vi nu inleder byggnationen för Soltechs egna solpark. Förutom att det är en bra affär och att den kommer att bidra till att koncernen minskar sitt klimatavtryck, Solparken kommer att bidra med cirka 5,9 GWh grön el till närområdet och södra Sverige vilket är en betydande insats, säger Fredrik A Svensson.

Solenergi och ökad biologisk mångfald
Marken där parken etableras planeras skötas genom slåtter eller bete, vilket skapar en levande miljö. Solparken kommer att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald i området, bland annat genom insådd av blommande ängsväxter och utplacering av mulmholkar och insektshotell. På så sätt gynnas pollinatörer och arter som idag är hotade på många håll i Sverige.

– För oss är det både viktigt att bidra till den gröna energiomställningen men samtidigt också värna om den kringliggande naturen och miljön. Genom vår process har vi både respekt för platsen vi är på och bidrar till områdets framtida elförsörjning. Nu ser vi fram emot att uppföra en solpark som kommer att bidra med hushållsel till många halländska hushåll och som även värnar om naturen och mångfalden i området, säger Fredrik A Svensson.

Här finns mer information om Öringe Solpark och hur det går till när en solpark etableras: https://soltechenergysolutions.se/oringe-solpark/

*hushållselförbrukning beräknad på 5 000 kWh/år.