17 november 2022

Byggstart för Soltechs 45 000 kvm stora solcellsanläggning för Postnord TPL

Nu lyfts solpanelerna upp på taket för det som ska bli en av Nordens största takplacerade solcellsanläggningar på en logistikfastighet i Norrköping. Soltechbolaget Soltech Energy Solutions utför projektet tillsammans med investmentbolaget Swede Solar och hyresgästen Postnord TPL. Postnord TPL kommer sedan att köpa elen de förbrukar genom ett elhandelsavtal. Färdigställd kommer solcellsanläggningen att motsvara en yta på drygt 6 fotbollsplaner* med en effekt om 6,3 MWp som kommer att producera el till både hyresgästen och till det lokala elnätet.

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har en gedigen erfarenhet av storskaliga solenergi- och techlösningar. Nu inleder bolaget installationen för det som ska bli en takplacerad solcellsanläggning som årligen kommer att producera ca 6 GWh, något som motsvarar hushållsel till cirka 12 000 villor.

Anläggningens storlek möjliggörs av trepartsupplägg
Den initiala investeringen för själva anläggningen står investeraren Swede Solar för. Något som möjliggör att bygga en större anläggning än som först var planerat. Postnord upplåter därmed större yta av sitt tak och får på så sätt en anläggning som producerar långt mer än vad verksamheten förbrukar under delar av året, utan att behöva stå för investeringen. Elen som inte förbrukas av Postnord säljs till elnätet och bidrar till länets tillgång på grön el. Fastigheten har dessutom redan en nätanslutning, vilket gör att ingen kapacitet behöver reserveras i elnätet utan fastigheten stöttar enbart elnätet med överskottet av solel som inte används i fastigheten.

Soltech Energy Solutions vd Christoffer Caesar är positiv till trepartsupplägget som möjliggjort att det nu ska installeras cirka 12 gånger mer solenergi på fastighetens tak än vad som först var tänkt.

– Det känns fantastiskt att vi bygger en av Nordens största takplacerade solcellsanläggningar. Extra roligt att Postnord gör det möjligt för oss att installera en långt större anläggning än vad som först var tanken. Detta gör att de kommer att få ett stort överskott av el på sommaren men även mer solel i fastigheten under vår och höst än vad en mindre anläggning hade producerat. Ett perfekt sätt att utnyttja en takyta som annars hade varit oanvänd och samtidigt avlasta det lokala elnätet, säger Christoffer Caesar, vd på Soltech Energy Solutions.

Postnord köper enbart elen de konsumerar genom ett PPA-avtal (Power Purchase Agreement). De slipper därmed binda upp kapital för att finansiera solcellsanläggningen, får ett stabilt pris för grön el över tid och behöver inte fundera över driften av anläggningen utan kan fokusera på sin kärnverksamhet. Postnord TPL ser mycket ljust på installationen som blir ett viktigt led i bolagets hållbarhetsarbete.

Vi vill bidra hållbar utveckling av logistikbranschen och en viktig del i det arbetet är att verka för en ökad andel av förnybar energi i vår verksamhet. Därför ser vi mycket fram emot att samarbeta med Soltech kring solcellsanläggningen på Malmölandet, vår fastighet i Norrköping, som blir en av Nordens största i sitt slag, säger Nilas Linder, Regionchef på Postnord TPL.

*en fotbollsplan utgör 7 140 m2.