12 januari 2023

Boxflow och Soltech utvecklar energikoncept för logistikbranschen

Nu utvecklar logistikaktören Boxflow och solenergibolaget Soltech Energy Solutions en optimerad teknisk lösning och affärsmodell för logistikbranschen genom konceptet Greenbox Energy. Den gröna helhetslösningen inrymmer solceller, energilager och en tillhörande högeffektiv laddpark för lastbilar och privata fordon där allt binds samman i en och samma nätanslutning. Fastighetsägaren behöver inte stå för investeringen för lösningarna utan tecknar enbart avtal om att köpa solelen. Konceptet blir tillgängligt för logistikbranschen under första kvartalet 2023.

Logistikbranschen växer kraftigt, samtidigt som transport- och fordonssektorn elektrifieras i hög takt. Men för att branschen ska kunna reducera sina utsläpp med 70 procent till 2030 krävs det att tempot i omställningen höjs. Därför skapar Boxflow och Soltech Energy Solutions konceptet Greenbox Energy som ska underlätta för fler logistikaktörer att utveckla sina fastigheter till smarta energihubbar.

Den tekniska lösningen i konceptet utgörs av takplacerade solceller, energilager och en snabbladdpark som kopplas samman bakom en och samma nätanslutning. Tillsammans gör energilösningarna att fastighetsägaren kan producera, lagra och använda solel på ett optimerat sätt. I projektet bidrar Boxflow med sin logistikkompetens och Soltech är teknikutvecklare och leverantör.

Fastighetsägaren behöver inte heller stå för den initiala investeringen för installationerna om den möjligheten saknas. Den investeringen står Greenbox Energy för genom att ett PPA-avtal upprättas (Power Purchase Agreement) som innebär att fastighetsägaren enbart binder upp sig på att köpa elen som solcellsanläggningen producerar.

– Det här är en spännande satsning som vi är mycket stolta över. Det nya konceptet kommer att göra skillnad på riktigt och underlättar för branschen att ställa om till elektrifierade transporter och producera grön energi utan att belasta elnätet. Det känns väldigt roligt att vi och Soltech skapar nya möjligheter för logistikfastighetsägare, säger Oscar Andersson, vd på Boxflow. 

Nytta för både fastighetsägare och allmänhet
Den högeffektiva laddparken som drivs av den egenproducerade elen kommer att skapa stor nytta för fastighetsägarens fordonsflotta, men även för allmänhet och besökare. Ladd- och batteriparken kommer nämligen också att vara tillgänglig för allmänheten så att förbipasserande yrkestrafik och privatpersoner kan ladda sina fordon i snabbladdparken.

– Greenbox Energy är väl lämpat för logistikfastigheter som ofta har stora outnyttjade tak, energiintensiva verksamheter samt mark där stora batterier får plats. Detta skapar goda förutsättningar för oss som teknikintegratör att binda samman alla energilösningar bakom fastighetsägarens befintliga nätanslutning och skapa en affärsmodell som gör nytta för både kund och samhälle, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.  

En trestegslösning som ansluts till en och samma nätanslutning:
 
1. Takplacerade solceller 
Genom att låta en storskalig solcellsinstallation täcka den annars outnyttjade takytan skapar fastighetsägaren sin egen el. Fastighetsägaren behöver inte heller stå för den initiala investeringen för solcellsinstallationen, den står Greenbox Energy för. Fastighetsägaren förbinder sig enbart att köpa elen som solcellerna producerar genom ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement).

2. Batterier som lagrar energin
Energilagret laddas av solcellerna när solen lyser och av elnätet när priserna är låga och skapar en trygg energireserv på 2 MWh. Inte minst kommer detta att göra fastighetsägaren mindre känslig för strömavbrott och bidrar även till att balansera elnätet.
 
3. Högeffektiv laddpark
Med en komplett och högeffektiv laddpark på mellan 20–40 laddpunkter kan personal, kunder och förbipasserande privatpersoner snabbladda sina elfordon. Något som både bidrar till den gröna omställningen och stärker områdets laddinfrastruktur för både allmänheten och yrkestrafik.
 
Besök hemsidan för mer information: www.greenboxenergy.se