21 november 2023

Annelunds Tak vinner sol-, sedum- och takorders med ordervärde om ca 36 MSEK

Annelunds Tak är ett av Soltechkoncernens takbolag som har transformerats till att utöver kärnkompetensen takläggning också erbjuda storskaliga solenergitjänster. Bolaget har nu tecknat nya uppdrag för Perssons Träteknik och Skeppsviken i Skövde. Projektstarter sker under hösten samt i början på 2024. Det totala ordervärdet för uppdragen uppgår till ca 36 MSEK, något som motsvarar mer än hälften av vad bolaget omsatte under hela 2022.

Annelunds Tak har varit en del av Soltechkoncernen sedan 2020 och erbjuder olika typer av takentreprenad, sedumtak och solcellsanläggningar. En kombination som lönar sig. Den strategiska satsningen att med hjälp av Soltech transformeras till att även erbjuda solcellsinstallationer har resulterat i att bolagets omsättning ökat kraftigt. 2022 landade omsättningen på för bolaget rekordhöga 61 MSEK.

Nu har bolaget vunnit flera nya projekt. De ska bland annat hjälpa Perssons Träteknik med en storskalig solcellsanläggning, takläggning samt uppförandet av ett grönt sedumtak i Vårgårda. Utöver fördelarna med solceller och ett nylagt tak kommer sedum-odlingen att bidra till att taket lättare tar upp regnvatten samt fångar upp koldioxid.

Annelunds Tak ska också bistå bygg- och fastighetsutvecklingskoncernen Skeppsviken med en stor takläggning i Mariestad på cirka 50 000 kvm vilket blir bolagets största takläggningsprojekt hittills. Vd Mikael Markusson kommenterar de nya affärerna samt några fördelar med att kombinera solpaneler och sedumtak.

– Satsningen på solenergi i kombination med storskalig takläggning har varit ett lyckosamt vägval och resulterar i vunna affärer och ökad konkurrenskraft för oss. Det känns dessutom extra roligt att ett av projekten kombinerar sedumväxter med solpaneler. Något som skapar en fantastisk kombination som minskar fastighetsägarens elräkning, ökar den biologiska mångfalden och rensar luften på samma gång, säger Mikael Markusson, vd på Annelunds Tak.