9 mars 2023

Analysguiden: ”Nu har det vänt”

Det skriver Analysguiden, en del av Aktiespararna, om Soltech Energy i en nyligen publicerad analys. De lyfter den organiska tillväxttakten på 81 procent men även den totala ökningen av intäkter för den underliggande verksamheten som nådde hela 217 procent i kvartal 4 2022. Detta trots en snabbt försämrad konjunktur.

Ny riktkurs – som snart kan behöva höjas
Som en följd av bokslutskommunikéns resultat och att Analysguiden ser Soltech som en framträdande konsoliderare på en fragmenterad marknad sätter de även en ny riktkurs för Soltechs aktie. Den nya riktkursen och det motiverade värdet sätts till 25 kronor per aktie. Analysguiden är dock noga med att understryka att även den nivån börjar kännas försiktig och att de ser potential för en snar dubbling av kursen. Trots den senaste tidens kursstigning.

Analysguiden menar även att marknadsprognoser för solcellsmarknaden ger stöd för en fortsatt stark tillväxt för Soltech, även under 2024.

– En rolig analys att läsa och jag vill att våra fantastiska dotterbolag sträcker på sig och tar åt sig äran. Jag kan inte heller komma på någon annan bransch som ligger så rätt i tiden som solenergi och nu fortsätter arbetet för att bygga Soltech ännu starkare, säger Stefan Ölander, vd Soltech Energy.

Här kan du läsa analysen i sin helhet: 
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-soltech-energy-nu-har-det-vant