Med solen som plattform

Vi integrerar solen i vardagen

Soltech är en helhetsleverantör inom solenergi. Kärnan i vår koncern är drivna och kunniga entreprenörer och vi omvandlar företag inom tak, fasad och elteknik till moderna solbolag. Vi levererar trygga helhetslösningar inom solenergi, techlösningar och smarta ladd- och lagringstjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Vårt mål är att integrera solen i vardagen och förse våra kunder med framtidssäkrade och hållbara energilösningar. Vi är stolta över att bidra till den gröna omställningen och är ett av de ledande solbolagen i Sverige, Nederländerna och Spanien.

Vi möter energiutmaningen

Samhället står inför en energiutmaning där elbilar, globala mål och den gröna omställningen kräver massor med hållbar el. Från solen får vi  oändlig energi som möter de ökade behovet.

För att klara utmaningen och möta energibehovet för t ex elbilar behövs el från förnybara källor. Solen är en oändlig energikälla rakt ovanför oss och Soltech har lång erfarenhet av att omvandla solens strålar till effektiv energi. Tillsammans måste vi ställa om och skynda på den gröna omställningen. Genom att förädla solens strålar kan vi skapa en hållbar och smartare energiförsörjning som möter dagens energiutmaningar.

Sveriges energimål är 100% förnybar el år 2040 där uppemot 10% ska komma från solenergi. Ett högt mål mot dagens under 2% men en viktig del i energimixen. Denna målsättning är också i linje med IEA’s* bedömning om en ökad global solenergianvändning.

Läs mer om Energimyndigheten och IEA

*IEA-International Energy Association

 

Solenergin som träffar jordens yta under två timmar räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år.

Med solen i fokus

Vår strategi är att växa som koncern genom att attrahera de driftigaste företagsbyggarna i våra branscher. Vår gemensamma styrka är att tillgodose behov genom hela värdekedjan för solenergilösningar. Sedan starten av vår förvärvs- och tillväxtresa 2019 har koncernen vuxit 56 gånger i storlek. Soltech har en mycket stark organisk tillväxt som 2002 var hela 57%, och sedan hösten 2002 är vi lönsamma i den underliggande verksamheten.

Med ett batteri får du ut mer av din solcellsanläggning och nya förutsättningar ges för en mer självförsörjande verksamhet eller hushåll. Batterier ger nya intäktsmöjligheter med hjälp av stödtjänster, det innebär att du får betalt för att balansera elnätet samtidigt som du bidrar till den gröna omställningen.

Vi integrerar solenergilösningar i vardagen och verkar för att öka andelen i energimixen. Vår ambition är att bidra till den gröna omställningen, ett hållbart samhälle och att vara en betydande möjliggörare för nästa generation. Vår hållbarhetsambition utgår från tre fokusområden:

  • Bra för planeten – vårt fokus är klimatpåverkan och ansvarsfulla värdekedjor.
  • Bra för människan – vårt fokus är en hållbar arbetsplats och kompetensförsörjning.
  • Bra för Soltech – vårt fokus är resurseffektivitet, innovation och utveckling.

Soltech är en unik solenergikoncern med 23 dotterbolag i Sverige, Nederländerna och Spanien med kompetens inom elteknik-, tak-, fasad-, ladd-, lagring och solenergibranscherna. Tillsammans skapar vi gröna energilösningar för morgondagens samhälle. Genom samarbete och synergieffekter levererar vi helhetslösningar genom alla led som skapar trygghet och kvalitet.

Som en modern energirörelse förändrar vi vardagen för tusentals människor, företag och hela samhället. Vi har ca 80 000 aktieägare som alla är engagerade investerare i den gröna omställningen. Ända sedan starten har vi varit en betydelsefull aktör på den svenska solenergimarknaden både för privatpersoner, kommersiella aktörer och samhället i stort.

Vi är en växande koncern med cirka 1000 anställda. Vår största tillgång, näst efter solen, är vår personal – ett vinnande koncept för en framgångsrik och hållbar arbetsplats. Våra projekt är spridda över hela landet vilket skapar flexibla karriärmöjligheter och ljusa framtidsutsikter. Idag har vi över 86% engagerade medarbetare.

 

Följ med oss på resan!

Har du frågor om våra tjänster inom solenergi eller vill veta mer om oss är du välkommen att höra av dig.

info@soltechenergy.com