Cecilia Jungner

HR-chef

Cecilia har under många år verkat som ledare inom bemannings- och rekryteringsbranschen. Hon har ständigt kombinerat affärsledarskap med HR i sina roller och har haft flera ledande befattningar som exempelvis Regional Director och Head of Business Concept Development. Cecilia har arbetat i det lilla startupbolaget som blivit förvärvat till nordisk och därefter global koncern och är van vid snabbföränderliga sammanhang ur ett HR-perspektiv. Cecilia har även arbetat på Fryshuset som Kunskapsområdeschef inom Arbete och Entreprenörskap.

Med ett genuint intresse för internkultur och att operativt konkretisera aktiviteter för att nå strategiska mål fokuserar hon på medarbetarengagemang i kombination med korrekta villkor, tydlighet, resultat och affärsnytta.

Utbildning

Stockholms universitet, Personal, Arbete och Organisation

Antal aktier

< 1000 aktier
< 1000 optioner