André Sandin Monastyrski

CIO

André har drygt 20 års erfarenhet inom IT- och telekombranschen. Han har haft flera olika ledande roller som projektledare, produktchef och IT-ansvarig etc. André arbetade i drygt 16 år inom Addtech koncernen bl a som produktchef för IT och Infrastruktur vilket innebar utveckling och implementering av nya tjänster och flertal införandeprojekt för Addtechs dotterbolag. De sista åren på Addtech IT startade han upp ett nytt affärsområde inom digital försäljning och marknadsföring för att stötta och assistera koncernbolagen att agera bättre i de digitala kanalerna.

Utbildning

Kandidatexamen Maskiningenjör med Industriell ekonomi-inriktning, KTH, Projektledarutbildning, IHM. Digitalförsäljning, Berghs School of Communication etc.

Aktieinnehav

20 000 aktier

65 000 optioner