Anders Arwefeldt

Hållbarhetschef

Anders har en bakgrund som konsult ca 10 år innan han kom till Soltech. Han har jobbat med hållbarhetsfrågor sedan 2014 med fokus på strategisk utveckling, hållbarhetsrapportering, styrningsfrågor och klimatpåverkan. Anders har erfarenhet från många olika branscher och hjälpt många bolag på olika sätt inom hållbarhetsområdet. Han drev under en tid egen konsultfirma där han hjälpte myndigheter, noterade bolag och statliga bolag. Senast kommer Anders från AFRY där han främst hjälpte bolag med EU Taxonomi-rapportering och strategiarbete. Anders är mycket van att driva projekt och implementera förändringar i hållbarhetsarbete.

Anders har också bott i Costa Rica och drivit restaurang vilket gav honom många viktiga insikter och nya perspektiv kring hans arbete med hållbarhetsfrågorna, i synnerhet de sociala frågorna.

 

Utbildning:

Civilingenjör i Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola, specialisering mot energisystem och innovation.

Aktieinnehav

65 000 optioner