16 oktober 2023

Soltechs VD flyttar aktier. Äger fortfarande samma antal aktier.

Soltech Energys VD Stefan Ölander har den 13 oktober 2023 flyttat aktier från sitt holdingbolag Ianua Invest AB´s aktiedepå till en kapitalförsäkring ägd av samma bolag. Rent tekniskt innebär detta en försäljning från aktiedepån med ett omedelbart efterföljande köp av samma antal aktier av kapitalförsäkringen. Detta är enligt MAR-regelverket rapporteringspliktigt och Stefan Ölander har därför rapporterat detta till Finansinspektionen som en insynsförsäljning och ett insynsköp.

Stefan Ölander äger fortfarande samma antal aktier i Soltech, dvs 1 480 000 aktier via holdingbolag och privat. Dessutom innehar Stefan 520 000 optioner som löper till våren 2026.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, 070 739 80 00
Stefan.olander@soltechenergy.com