25 juli 2019

SolTech kommenterar analys i Placera.nu

Den 25 juli kl 11.00 publicerade Placera.nu en analys med rubriken ”SolTech har lovat för mycket”.

Bolagets kommentar på denna analys är enligt följande.

SolTech Energy har i över tio år varit ett utvecklingsbolag inom solenergi och är en av Nordens främsta pionjärer inom området.

Analysen har en del korrekta antaganden men också en rad rent felaktiga.

SolTech har haft ett antal egenutvecklade produkter som under åren inte nått en kommersiell framgång. Detta är helt korrekt i analysen.

SolTech har envetet kämpat för att få fram estetiska och byggnadsintegrerade produkter och har utvecklat och lagt ned olika versioner under åren. Ett stort skäl till att affärsvolymerna inte har kommit är att genombrottet för just estetisk solenergi har tagit betydligt längre tid än någon i branschen trott. Men nu är den på gång enligt samtliga branschbedömare. Bolagets produkter är mycket konkurrenskraftiga och vi ser ett ökat intresse månad för månad.

Att bolaget genomfört en rad nyemissioner stämmer och det är något som oftast behövs i utvecklingsbolag som är pionjärer inom en ny bransch. Vi är stolta över att våra aktieägare stått bakom oss under alla år och även att vi haft en bra utveckling sedan börsintrodultionen 2015 då teckningskursen var 8 kr per aktie.

Artikeln går vidare in på den före detta huvudägaren EIG Venture Capital där Jan och Ulf Telander, som är bägge är till åren komna, var huvudägare. Analysen påpekar att bägge har sålt av sina innehav, detta är korrekt. Frederic Telander som var den tredje delägaren i EIG, och som är SolTechs styrelseordförande, har endast sålt av en marginell del av sina aktier sedan notering och är fortsatt en av bolagets största aktieägare tätt följd av mig själv.

Vad gäller bolagets affärer i Kina så är vi enormt stolta över den starka tillväxt vi haft och inte minst den positiva miljöinsats detta innebär. Det skrivs om en intressekonflikt mellan de olika parterna vilket är en missuppfattning. ASRE (det affärsdrivande bolaget i Kina) köper sin solceller från den part som tillhandahåller bäst pris och prestanda och är inte bunden av att köpa solceller från ASP. Vidare skrivs det att vår affärsmodell inte är lönsam utan bidrag vilket inte är korrekt. De senaste affärerna bevisar detta, se PM. Vi bygger i dag för i snitt cirka 6,25 SEK per watt nyckelfärdigt i Kina och räknar som alla tillverkare och installatörer med en ökad produktivitet framåt. Därutöver ser vi sänkta finansieringskostnader, ökad paneleffekt och en höjningen av elpriserna framåt. Redan nu är det en god affär utan bidrag men vi räknar med en större effekt framåt. I våra kalkyler för 2020 räknar vi inte med bidrag överhuvudtaget.

Till sist vill vi kommentera citatet ”SolTechs dåliga förvärvsfacit”. Enligt oss själva, de förvärvade bolagen och marknaden är denna strategi högst framgångsrik. I våras genomförde bolaget en nyemission för att få resurser till att fortsatta denna förvärvsresa. Vi sökte maximalt 100 mkr och fick teckningar på 321 mkr. Utöver det fick vi ett bemyndigande på stämman att gå upp till maximalt 80 miljoner aktier. Idag är det knappt 55 miljoner utestående. Bolaget står alltså med en stark förvärvskassa samt med stora möjligheter att använda aktier som en delbetalning av kommande förvärv.

Sammanfattningsvis har SolTech aldrig varit starkare och vi ser mycket positivt på framtiden både för oss själva och för hela cleantechmarknaden i världen. Vi hoppas och tror att våra aktieägare tar till sig denna information som ett svar på dagens s.k. analys.

Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)