10 november 2014

Solenergi kan bli världens största elenergikälla till 2050 visar ny rapport enligt IEA

IEA, International Energy Agency, förutspår i en nyligen publicerad rapport att solenergi kan komma att bli världens största energikälla när det gäller elenergi. Soltech_storstaenergi