30 december 2016

Sänkta subventioner i Kina inget hot mot SolTech

STOCKHOLM (Direkt) Solenergibolaget Soltech, som via samriskbolaget ASRE installerar och driver solenergianläggningar i Kina, kommer inte att påverkas negativt av de sänkningar av solenergisubventioner som nu genomförs i landet. Om något kan bolaget dra nytta av den nya tariffregimen.

Den bedömningen gör bolagets vd Frederic Telander.

”De takbaserade system vi installerar påverkas över huvud taget inte av förändringarna. Tvärtom kan vi komma att gynnas i relativa termer av att subventionerna till markbaserade anläggningar minskar”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

De kinesiska myndigheterna har sedan tidigt i höstas lämnat förslag på sänkningar av de subventioner som i olika former utgår till nya färdigställda sol- och vindkraftsanläggningar.

Ett utkast som cirkulerade i september mildrades i ett senare skede och det beslut som nu fattats är aningen bättre för producenterna än marknaden räknat med, har bland andra Deutsche Bank konstaterat. Kina kommer nu att sänka tarifferna som betalas till solkraftsparker med upp till 19 procent under 2017, beroende på i vilken del av landet de ligger.

För solenergibranschen innebär de nya tarifferna att avkastningen på nya projekt normaliseras, men att lönsamheten med rimliga kostnadsbesparande åtgärder fortfarande bör kunna behållas på hyggliga nivåer. Att utbyggnadstakten bromsar in förefaller dock sannolikt, menar Deutsche Bank.

”De tidigare subsidierna har lett till att solenergiparker byggs där markpriset är lågt, snarare än där de nödvändigtvis behövs mest. Resultatet har blivit ett överskott av energi på vissa håll, där efterfrågan inte varit tillräcklig. Det är därför myndigheterna nu justerar villkoren”, säger Frederic Telander.

För så kallade ”distributed projects” av den typ som Soltech levererar, där den producerade elenergin går direkt till användaren och inte säljs till ett kraftbolag, sker dock ingen ändring av subventionerna.

”Vi ser ett stort intresse för takbaserade anläggningar. Kina fokuserar nu på att installera en större andel takbaserat än vad som tidigare planerades”, säger Frederic Telander.

Soltechs affärsmodell bygger på att det till 51 procent ägda samriskbolaget ASRE äger, finansierar, installerar och driver solenergianläggningar som placeras på kundernas tak – till exempel på fabriksbyggnader, skolor eller offentliga byggnader. I utbyte får bolaget ersättning för producerad el eller värme i långtidsavtal från kunden till det pris denne betalar sin normala leverantör, minus en liten rabatt. Därutöver får bolaget subsidier från den kinesiska staten per utvunnen kilowattimme.

Soltech har under 2016 överträffat sitt mål om en såld volym på 25 megawatt. För 2017 lyder målet på 50 megawatt och för de två efterföljande åren på 75 megawatt årligen.

”Vi har en stor pipeline av projekt och det ser bra ut. Skulle vi ändra något så handlar det nog om en upprevidering av målen, men där är vi inte än”, säger Soltechs vd.

Artikel