12 augusti 2019

Samtliga solanläggningar i Kina har klarat tyfonen Lekima bra

ASRE, ASABs kinesiska dotterbolag har inte drabbats av några personskador och rapporterar marginella materiella skador på grund av tyfonen Lekima som drog fram över Kinas östkust i helgen. Samtliga solanläggningar omfattas även av egendomsförsäkring.