12 januari 2021

Ökat intresse för gröna energifonder i Kina

Kinesiska fondförvaltares intresse för att dra nytta av investerarnas ”gröna feber” har ökat den senaste tiden och nu lanseras ett stort antal nya gröna energifonder.

Fonderna bidrar till att ännu mer kapital flödar in till en redan högaktuell sektor och möjliggör en mer omfattande och snabbare utveckling för en grön omställning. Utvecklingen har till stor del drivits av Kinas ledare Xi Jinpings vilja att Kina på sikt skall uppnå koldioxidneutralitet.

Frederic Telander, Styrelseordförande i Soltechs dotterbolag Advanced Soltech (ASAB), kommenterar utvecklingen och vad det innebär för verksamheten.

– Kinas uttalade målsättning att vara CO2 neutralt 2060, i kombination med dagens attraktiva priser på solel, driver en redan expansiv marknad än mer. I dag med facit i hand, vet vi att vår strategi att investera i kinesisk solel var rätt, såväl ekonomiskt som från ett miljöperspektiv.

Kinas ledare Xi Jinping har satt upp ett mål att göra landet, som står för världens största koldioxidutsläpp, koldioxidneutralt år 2060. Åtagandet kommer att kräva investeringar uppgående till mer än 5 biljoner dollar i förnybar energi och andra sektorer, uppskattar företaget Wood Mackenzie. Xi Jinping satte även upp målet att höja den installerade kapaciteteten för vind- och solenergi till 1 200 Gigawatt år 2030, mer än en fördubbling från nuvarande nivå.

Kinas nya aktieindex för energi fördubblades under förra året och pressade upp sektorns intäktsmultiplar till nästan 90 jämfört med genomsnittet på 22 för kinesiska aktier i stort. Landets ”energirevolution” kommer sannolikt att leda till ett fortsatt ökat intresse för solenergi och analytiker förutspår en tillväxt på 67% för sektorn under 2021.

Läs Reuters artikel här.