24 juli 2015

Ledande politiker från Hangzhou, Kina på besök hos SolTech i Sverige

I juli månad besökte VD Frederic Telander och styrelseordförande, Stefan Ölander Hangzhou, Kina. Målet med resan var att öka fokus på SolTechs satsning i Kina som genomförs i ett bolag som ägs gemensamt med Advanced Solar Power Hangzhou Inc, (ASP).

Förra veckan välkomnade SolTech en delegation från staden Hangzhou. Delegationen bestod av sex personer och leddes av Mr. Chen Chen som är Direktör på ”Management Commission of Hangzhou Economic and Technological Development Area”. Mr Chen har positionen ”Vice Borgmästare” i Hangzhou som är en sex miljoners stad. Här nedan summerar VD, Frederic Telander sina intryck av besöket för Bolagets aktieägare och anställda.

Dels erhöll vårt samägda bolag i Kina en order, se tidigare pressmeddelande, och dels skapades vid ett möte hos vår samarbetspartner ASP med lokala politiker, ett så stort intresse för våra gemensamma satsningar i Hangzhou, att Mr. Chen Chen lade in ett besök hos SolTech som del i deras Skandinaviska turné.
Vi förevisade en av SolTechs termiska installationer för produktion av värme och varmvatten, på ett flerfamiljshus som ägs ett lokalt bostadsbolag. Mr. Chen Chen och hans sällskap var mycket nöjda och imponerade såväl av anläggningens funktion som av det estetiska och inte minst resultatet – en årlig fjärrvärmebesparing om cirka 45 %.
För att framgångsrikt göra affärer i Kina är det vitalt att ha stöd från politiskt håll och Mr Chen Chen var tydlig med att han kommer att stödja SolTechs delägda bolag i Kina tillsammans med vår lokala partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Detta innebär självklart inga garantier men det är ändå ett positivt tecken på en bra relation med en ledande lokal politiker i Hangzhou, Kina.
För mer information, vänligen kontakta
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46.
Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Samarbetet med Advanced Solar Power
Bolagets satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag där SolTech äger 51 % och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 %. Affärsmodellen består i att det gemensamma bolaget installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.

Kort om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under symbolen ”SOLT”. Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.se