14 oktober 2022

Information om Neabgruppen

Ett av Soltech Energy Sweden AB:s dotterbolag, Neabgruppen AB:s (Neabgruppen) styrelse har idag den 14 oktober ansökt om konkurs för Neabgruppens bolag. Soltech Energy kommenterar beskedet.

Den samlade bedömningen som ligger till grund för konkurserna är att Neabgruppen kommer vara på ekonomiskt obestånd under en lång tid framöver och det är inte ansvarsfullt att driva koncernen vidare under dessa förutsättningar.

– Soltech har under ett år verkat aktivt för att försöka häva det negativa ekonomiska läget i Neabgruppen. Det har genomförts olika aktiviteter som bland annat stora kapitaltillskott samt personella resurser inom ekonomi- och ledning. Tyvärr har bolagets negativa trend inte gått att vända. Soltech som koncern kan inte på ett ansvarsfullt sätt fortsätta att skjuta till kapital och resurser då vi inte ser en finansiellt hållbar framtid inom överskådlig tid, kommenterar vd Stefan Ölander.

Den konkursförvaltare som utses avgör från och med idag hur verksamheten kommer att bedrivas under konkursen och hur den dagliga driften kommer att se ut.

– Detta beslut är naturligtvis väldigt tråkigt och tungt och något vi beklagar. Jag vill tacka Neabs medarbetare som kämpat i motvind. Givetvis drar vi lärdomar av detta och fortsätter att jobba hårt för att bygga en stark och uthållig koncern med en god lönsamhet, vilket dagens beslut kommer bidra till. Nu lämnar vi över det fortsatta arbetet till konkursförvaltaren, avslutar Stefan Ölander.

För mer information, kontakta:

Stefan Ölander, vd, Soltech Energy

Mail: stefan.olander@soltechenergy.com

Tel: 070- 739 80 00