9 augusti 2021

FN:s klimatpanel släpper alarmerande rapport

Idag presenterar IPCC*, FN:s klimatpanel, en ny tung klimatrapport med dyster statistik. Dagens rapport påvisar bland annat att det finns ett tydligt samband mellan det senaste årtiondets extremväder och de klimatförändringar som upplevs runtom i världen. IPCC konstaterar även att den globala medeltemperaturen stigit med 0,2 grader sedan de släppte sin senaste rapport för åtta år sedan.

Panmao Zhai, en av ordförandena i IPCC:s arbetsgrupp, fastslår även att människan är den främsta orsaken till de här förändringarna. Rapporten visar att vi inom de kommande 20 åren kommer att nå eller överträffa 1,5 graders uppvärmning om inte kraftfulla åtgärder genomförs för att minska utsläppen av växthusgaser. En åtgärd är att accelerera användningen av förnybara energikällor i stället för att fortsätta att använda fossila bränslen.

– IPCC:s nya rapport är ingen upplyftande läsning. Utsläppen av växthusgaser måste minska och vi behöver skynda på den gröna omställningen rejält. Att solenergi kommer att spela en större roll i kampen mot klimathotet framöver är givet. Sverige och världen behöver kraftigt öka andelen förnybar energi om vi ska ha någon chans, kommenterar Stefan Ölander, vd Soltech Energy.

*IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) är FN:s klimatpanel och en mellanstatlig organisation som etablerades 1988.