29 januari 2015

Woody Bygghandel sluter avtal med SolTech Energy

Woody Bygghandel har som första bygghandelskedja slutit avtal med SolTech Energy Sweden AB. Avtalet gäller från och med 2015-01-01

Avtalet rör försäljning och marknadsföring av SolTechs unika integrerade solenergilösningar för produktion av värme (uppvärmning/varmvatten) och elektricitet under takpannor i glas. I sortimentet finns även kompletta lösningar för väggmontage och unika tunnfilmssolceller för inbyggnad. Produkterna är anpassade för både professionella kunder och privatpersoner.

  • Då vårt fokus är byggmaterial av hög kvalitet, passar SolTechs produkter perfekt i vårt sortiment. Deras lösning med takpannor i glas ovanpå solceller (elektricitet) eller solfångare (värme/varmvatten), blir en integrerad och estetiskt tilltalande del av takkonstruktionen istället för vanliga solpaneler som läggs ovanpå det befintliga taket. Vi märker en ökad efterfrågan av energieffektiviserande byggsystem hos våra kunder och detta är ett av de sätt vi möter denna efterfrågan på, säger Woody Bygghandels marknadschef Mikael Tykesson.

  • Eftersom vår strategi är att växa tillsammans med etablerade och välkända partners, passar samarbetet med Woody Bygghandel oss perfekt. Med över 100 anläggningar i Sverige får vi genom samarbetet en god nationell täckning säger SolTechs VD Frederic Telander.

Frågor angående avtalet besvaras av:

Mikael Tykesson                                                            Frederic Telander

Marknadschef, Woody Bygghandel                               VD, SolTech Energy Sweden AB

0702-157537, mikael.tykesson@woody.se                08-441 88 46, frederic.telander@soltechenergy.com

Företagsfakta:

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med över 6 miljarder i omsättning och fler än 100 anläggningar, är Sveriges ledande kedja med ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och utbildning. Mer info på www.woody.se.

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 2 700 aktieägare och planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2015. Mer info på www.soltechenergy.com