1 september 2022

Växer inom elbilsladdning: Soltech Energy förvärvar 80 % av laddbolaget Kalema E-Mobility

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 1 september förvärvat 80 procent av aktierna i Kalema E-Mobility AB (Kalema E-Mobility) med tillträde samma dag. Bolaget omsätter ca 20 MSEK med god lönsamhet och har cirka 15 anställda med säte i Borlänge. Förvärvet är Soltechs första renodlade elbilsladdningsbolag med spetskompetens inom elbilsladdningsprojekt för företag och privatpersoner men även inom solenergitjänster. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak/plåt-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och kunna erbjuda koncernens kunder och samarbetspartners helhetslösningar och gränsöverskridande kompetens. Nu blir Kalema E-Mobility koncernens första renodlade förvärv med specialisering inom det växande området elbilsladdning.

– Det här förvärvet ger oss en strategisk spjutspetskompetens inom avancerade plattformslösningar för elbilsladdning, vilket kommer att skapa stora konkurrensfördelar för koncernen. Det är ett snabbväxande bolag i hjärtat av Dalarna och att de även erbjuder solenergitjänster adderar ytterligare värde. Jag vill varmt välkomna Martin Götesson med team till Soltech, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Avancerade tjänster inom elbilsladdning efterfrågas
Kalema E-Mobility erbjuder helhetslösningar inom projektering, installation och drift av stora elbilsladdningsstationer, tillhörande mjukvara för kundhantering och debitering, energilagring och även solceller. Bolaget har sitt säte i Borlänge och har sedan starten haft en snabb tillväxtkurva. Nyligen har bolaget dessutom fått uppdraget att projektera det som ska bli Sveriges största privata laddstation för elektrifierade lastbilar. I takt med att antalet elbilar i Sverige ökar växer också efterfrågan på mer avancerade och storskaliga helhetslösningar inom elbilsladdning för såväl personbilar som för transportsektorn.

– Vi har stora framtidsvisioner med vetskapen att morgondagens samhälle kommer att vara elektrifierat. Därför känns det mycket bra att vi nu tillhör Soltech-koncernen, vilket kommer hjälpa oss att växla upp tillväxten ytterligare och samtidigt skapa ännu större nytta för våra kunder. Solenergi och elbilsladdning går hand i hand och vi ser mycket fram emot att hitta samarbetsmöjligheter med våra nya systerbolag, säger Martin Götesson, vd på Kalema E-Mobility.