16 maj 2017

Tre nya kunder i Sverige väljer SolTech ShingEl

SolTech Energy har erhållit order på SolTech ShingEl från tre nya kunder i Sverige till ett sammanlagt värde av drygt 1 miljon kronor. De tre anläggningarna har en total effekt om 47,2 KW (47 215 watt)

Följande order har erhållits:

  • Riksbyggen AB

    Nya bostadsrättsföreningen Entrén i Åby Ängar, Vallentuna väljer ShingEl, SolTechs elproducerande takmaterial. Totaleffekt 25 200 watt.  

  • Byggnadsmiljö AB

    Montering av SolTech ShingEl moduler motsvarande totalt 6 919 watt på ett bostads- och kontorshus i Norrköping. Avgörande för kunden var produktens estetiska utformning.

  • Privatägt Flerbostadshus

    Beställning av SolTech ShingEl-moduler för flerbostadshus med 14 lägenheter i Hägersten. Totaleffekten blir 15 096 watt. Valet av SolTech ShingEl avgjordes av modulernas utformning, funktion och utseende.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Ett av huvudskälen till att kunder avstår från att installera solenergi är traditionella solcellers stora inverkan på husets utseende. Viktigt är också pris relativt livslängd och att installationen över tiden är lönsam. Genom att SolTech ShingEl är en snygg takpanna och samtidigt en solcell, går det vid omläggning av taket att räkna av kostnaden för takmaterialet. Prismässigt är vi därför väl positionerade och ser en omfattande framtida potential. ShingEl är ett likartat koncept som Elon Musk nu lanserar i USA genom Tesla Solar, vilket om något validerar vår lösning.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 april 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com