14 juli 2015

SolTechs kinasatsning ger resultat – kundavtal på 1,2 MW anläggning tecknat

Avtal har träffades med Ningbo Harbor Cold Storage and Transportation Center, om en solenergiinstallation motsvarande 1,2 MW (1 200 000 watt) för produktion av elektricitet. Systemet är planerat att driftsättas under fjärde kvartalet 2015 och ägs gemensamt av SolTech och Bolagets lokala partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Investeringen uppgår till cirka 12 MSEK, och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar.   

Systemet beräknas årligen producera cirka 1 320 000 kWh och generera intäkter motsvarande cirka 2,68 MSEK, eller 22,3 % på investerat kapital.  Under avtalets löptid, 20 år, beräknas intäkter motsvarande 53,6 MSEK genereras.

  • Ningbo Harbor är den största hamnen i världen räknat på lasttonnage. Kundens tak är cirka 86 000 kvm, varav vi endast använder cirka 15 000 kvm för denna installation. Här finns absolut potential för uppföljande affärer till samma kund säger SolTechs VD, Frederic Telander i en kommentar.
     
  • Målsättningen för 2015 är att installera och driftsätta 5 MW och vid utgången av 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW. Affärsmodellen är väl beprövad av bland annat First Solar och Solar City i USA och ger en stabil och god avkastning under många år, något som alla investerare uppskattar, avslutar, VD Frederic Telander.