22 november 2017

SolTechs Energy och SVEA Solar ingår samarbete

SolTech Energy har tecknat samarbetsavtal med SVEA Solar gällande försäljning och löpande installation av SolTechs nya byggnadsintegrerade produkt ShingEl. Marknaden för estetisk solenergi är i sin linda, men bedöms ta stora marknadsandelar framöver.

SolTech Energy har som strategi att vara en innovatör, producent och leverantör av unika integrerade solenergilösningar som fyller flera funktioner i samma produkt. SolTech ShingEl är en produkt med privatmarknaden som målgrupp och därför finns ett behov av en stark partner inom försäljning och installation. SVEA Solar säljer och installerar solceller rikstäckande och är en av de ledande aktörerna på den svenska solcellsmarknaden.

SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar:

  • För att möta ett allt större intresse från privatpersoner och bostadsrättsföreningar m.fl. kan vi nu hänvisa dessa kunder till SVEA Solar som är en rikstäckande solenergiinstallatör. Som tidigare meddelats har vi slutit avtal med Rexel som är en av världens ledande elgrossister. Genom avtalet med Rexel säkerställer vi distribution och den produktsupport som krävs gentemot solenergi-, bygg- och fastighetsbolag för en bred lansering av ShingEl. Genom samarbetet med SVEA får vi nu en helt komplett distributionsstrategi för den svenska marknaden och blir därmed riktigt slagkraftiga. SVEA Solar har på kort tid byggt upp ett imponerande företag och vi känner oss trygga med att de kommer att serva samtliga ShingEl kunder på ett förträffligt sätt.

SVEA Solars VD Erik Martinson i en kommentar:

  • Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi är framtiden. Inom 4-5 år är det vår övertygelse att denna form av solenergi helt kommer att dominera marknaden. Vi har utvärderat de få liknande produkter som finns på marknaden och kommit fram till att ShingEl är bäst och vi är därför mycket nöjda med att SolTech har tecknat detta samarbetsavtal med oss.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy. Tel: 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com eller Erik Martinson, VD SVEA Solar. Tel: 073 060 89 10. E-post: erik.martinson@sveasolar.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 november 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com