9 november 2021

Soltechs dotterbolag Neabgruppen i ny storaffär med ordervärde om 12 MSEK

Soltechkoncernens senaste förvärv inom elteknikbranschen, Neabgruppen, har nu ingått ett avtal med byggbolaget Sefab åt Norrköpings kommun. Uppdraget innebär både elinstallationer och solceller på det som ska bli Styrstad skola och byggstart sker under 2022.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens.

Nu har koncernens senaste förvärv, elteknikbolaget Neabgruppen med säte i bland annat södra Sverige, Stockholm och Norrköping ingått ett nytt avtal med den byggkoncernen Sefab. Avtalet gäller både elinstallationer och en solcellsanläggning på det som ska bli Styrstad skola i Norrköpings kommun efter att Sefab fått tilldelningsbeslutet för totalentreprenaden.

– Jag vill tacka för det fina förtroendet Neabgruppen fått. Sefab är en viktig partner för oss, inte minst i Östergötland och det här fördjupar vårt samarbete ytterligare. Vi ser mycket fram emot det här projektet och det känns extra roligt att vi utöver elinstallationer också kommer att installera solceller på skolans tak, säger Pelle Norberg, koncernchef på Neabgruppen.