31 augusti 2021

Soltechs dotterbolag i fasadprojekt åt Peab med ett ordervärde om drygt 8 MSEK

Nu har Soltech Energys dotterbolag, Fasadsystem, avtalat om ett stort fasadprojekt för byggbolaget Peab. Det är Lundbyskolan på Hisingen i Göteborg som ska få en ny fasad med ett ordervärde om drygt 8 MSEK. Den nya fasaden kommer till stor del att bestå av återvunnen aluminium, vilket minskar fasadens klimatavtryck.

Fasadsystem har en lång erfarenhet av att montera och bygga stora fasadlösningar. Nu har bolaget fått en ny order av byggbolaget Peab om att uppföra fasaden på Lundbyskolan i Göteborg.

Målet är att skapa en klimateffektiv fasad som produceras med minimalt koldioxidutsläpp. För att uppnå detta används Hydro Circal, ett sortiment av högkvalitativt och nästan uteslutande återvunnet aluminium. Byggstart sker under början av 2022.

– För oss är det här projektet ett bevis på att vi bygger för framtiden i dubbel bemärkelse. Att vi använder oss av återvunnet material när vi skapar miljöer för barn och unga känns helt rätt. Det är vår skyldighet att göra allt vi kan för att bidra till en hållbar framtid, något som den här fasaden blir ett gott exempel på, säger Oliver Tavander, projektledare på Fasadsystem.