31 augusti 2020

Soltechs dotterbolag bygger Sveriges största sol– och likströmsanläggning med Ferroamp

Soltech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag Swede Energy, Soltech Sales & Support och Measol ska bygga en solcellsanläggning med lastbalansering och likströmsnät mellan samtliga byggnader på Södertörns Ryttarcenter. Ordervärdet är drygt 3 MSEK. Swede Energy har designat en unik lösning som kommer bli Sveriges största likströmsanläggning till en privatperson. Ferroamp har valts som partner och leverantör av lastbalanserings-hårdvaran.

Solcellsanläggningen kommer att installeras på ett stort ridhus som tillhör Södertörn Ryttarcenter. Ridhuset förbrukar inte så mycket el, men däremot är förbrukningen hög i olika stall och boningshus som är spridda över fastigheten. Swede Energy har löst denna situation genom att designa en unik lösning som innebär att ett likströmsnät förläggs över hela fastigheten och sammankopplar alla byggnader och helt enkelt flyttar elen från solcellerna på ridhuset till de byggnader där elen behövs mest. På detta sätt ökar lönsamheten samtidigt som belastningen på elnätet minskar.

Anläggningen kommer att bli Sveriges största sol- och likströmsanläggning till en privat fastighet. Ferroamp har valts som partner och leverantör av lastbalanserings-hårdvaran och Soltech Sales & Support ansvarar för integrationen mot solcellerna då bolaget har bäst kompetens inom Ferroamps produkter. Under första året kommer effektbehovet i varje byggnad att mätas i detalj för att i steg två anpassa och installera batterier för energilagring.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Detta tekniskt avancerade projekt är extra roligt för oss då tre av våra dotterbolag samarbetar. Swede Energy är totalentreprenör och ansvarar för inköp av allt material. Soltech Sales & Support är projektledare samt tekniska experter på Ferroamps produkter och Measol kommer att installera anläggningen. Detta visar på goda synergier inom koncernen.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Kort om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama, Fasadsystem och Measol. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 35 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com