25 maj 2020

Soltechs dotterbolag Advanced Soltech Sweden AB (publ), förstärker ledning och styrelse inför den planerade noteringen

Advanced Soltech Sweden AB (publ) (ASAB) har för avsikt att genomföra förändringar i ledning och styrelse i syfte att förstärka Bolaget ytterligare inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Följande förändringar avses: 

  • Frederic Telander (nuvarande VD) tar över som arbetande styrelseordförande i ASAB:s styrelse. Stefan Ölander (ASAB:s nuvarande styrelseordförande) sitter kvar i styrelsen som ordinarie ledamot. Dessa beslut kommer att fattas på årsstämman i ASAB den 24 juni, 2020
  • Styrelsen har sedan tidigare på en extrastämma under 2020, även förstärkts med två externa ledamöter, Patrick de Muynck och Vivianne Holm
  • Max Metelius (nuvarande CFO/ COO) kommer att ta över som VD i ASAB fr.o.m. den 24 juni, 2020
  • En ny CFO, Lars Höst har rekryterats och tillträder sin tjänst fr.o.m. 1 augusti,2020

Frederic Telander, VD ASAB, kommenterar:

  • Detta är ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling av Bolaget. Max och jag har arbetat tillsammans i över ett år och det känns tryggt att nu lämna över VD-skapet till honom. Jag vill samtidigt välkomna våra nyligen tillträdda styrelseledamöter, Patrick och Vivianne. Båda med finansiell bakgrund och lång erfarenhet av finansmarknaden, Patrick bland annat som tidigare partner och ansvarig för Credit Strategies på EQT. Vivianne har tidigare arbetat med aktieanalys, corporate finance samt investor relations och sitter i ett antal styrelser inom sektorn. Icke att förglömma är vår nya CFO, Lars som efterträder Max. Lars har lång erfarenhet som CFO, både från noterad och privat miljö och inte minst från verksamhet i Kina och blir ett stort tillskott i den delen. Kompetenta och drivna medarbetare och styrelse i en dynamisk och stimulerande miljö skapar framgång. Det är med stor entusiasm och framtidstro jag tar mig an min nya roll som arbetande styrelseordförande i ASAB.

Max Metelius, CFO/COO, ASAB kommenterar:

  • Det ska bli fantastiskt kul, utmanande och stimulerande att leda ASAB vidare på sin resa. Det är en förmån att få arbeta med en unik och framgångsrik affärsmodell på världens största marknad för solenergi.

För mer information kontakta: Frederic Telander, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 070- 525 16 03. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com eller Max Metelius, CFO/COO. Tel: 072 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Om Kinasatsningen 
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. 

ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                               Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kineiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com