10 mars 2021

Soltechkoncernen tilldelas pris i Kina som ” The most influential solar investment company 2020”

Som motivering till priset i den åttonde upplagan av “Solar Energy Cup” framförs bland annat ”Den innovativa affärsmodellen som inte tar värdefull mark i anspråk och den höga tillförlitlighet och kvalitet som Soltechs dotterbolag Advanced Soltech levererar i sina installationer”. Solar Energy Cup lanserades redan 2012 och är en auktoritet inom den kinesiska solenergibranschen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Advanced Soltech är stolta över sitt bidrag till att omstrukturera Kinas energiförsörjning i en grön riktning med hjälp av tekniskt avancerade och säkra solenergiinstallationer.