6 juli 2021

Soltechgruppen tecknar order i Kina som ger cirka 30,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina har tecknat en order med FuJian HaiShan Foods Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,52 MSEK, eller cirka 30,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag, uppgår till cirka 11,2 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Projektet når god lönsamhet helt utan subventioner och är beläget i Fujian provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever att företagen alltmer ser solenergi som en naturlig del i sin energiförsörjning. Denna kund tillverkar konserverade grönsaker i stor skala både för den inhemska och den internationella marknaden.