17 juni 2021

Soltechgruppen tecknar en order i Kina som ger cirka 21,6 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med WanJi (Anhui) Great Health Industry Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,3 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 1,08 MSEK, eller cirka 21,6 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 7,25 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi upplever en stark återhämtning i den kinesiska ekonomin och ser ett intresse från företag att bidra till en grön omställning av elproduktionen.