10 augusti 2022

Soltechbolaget NP Gruppen i sol-, tak-, batteri- och energioptimeringsprojekt – ordervärde om 5,6 MSEK

Det Stockholmsbaserade bolaget NP Gruppen är ett av Soltechkoncernens takbolag som transformerats från att vara ett klassiskt takbolag till att också kunna erbjuda gröna energilösningar. Nu har bolaget hjälpt bostadsrättsföreningen Nybohovet i Liljeholmen med takomläggning, takplacerade solceller, Ferroamps energioptimeringssystem samt batterilagring. Ordervärdet för projektet uppgår till 5,6 MSEK.

Soltech har en offensiv förvärvsstrategi inom solenergibranschen, men även inom elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras genom att solenergi adderas till produktutbudet. Ett exempel på ett bolag som adderat solenergi till produktutbudet är takbolaget NP Gruppen.

NP Gruppen blev en del av Soltechkoncernen 2019 och har sedan dess både byggt upp en egen solenergiavdelning samt utfört ett flertal solenergiinstallationer. Nu har bolaget hjälpt en bostadsrättsförening med takomläggning, solcellsinstallation, energioptimeringssystem och batterier för energilagring. Marcus Juhlin, solenergiexpert på NP Gruppen, ser mycket ljust på uppdraget.

– Det här är ett uppdrag som vi är mycket stolta över. Att vi fått hjälpa bostadsrättsföreningen med allt från takläggning och solceller till energioptimeringssystem och batterier visar att vi kan erbjuda en riktig helhetslösning. Det här skapar både kortsiktigt och långsiktigt värde för föreningen och de boende, säger Marcus Juhlin, solenergiexpert på NP Gruppen.