10 oktober 2023

Soltechbolaget E-Mobility i stort laddavtal med Hydroscand AB

Drygt 75 Hydroscand-butiker runtom i Sverige ska få laddpunkter installerade av det Borlängebaserade Soltechbolaget E-Mobility. Det står klart sedan ett laddavtal tecknats mellan de båda bolagen som totalt uppgår till 200 laddpunkter. Projekteringen och installationerna av laddstolparna startar under hösten.

E-Mobility är Soltechkoncernens bolag med specialistkompetens inom storskaliga laddningsstationer för olika typer elfordon och högeffektiv laddinfrastruktur. Bolaget har nu tecknat ett avtal med koncernen Hydroscand AB om utbyggnad av laddinfrastruktur vid deras butiker i Sverige.

Med start under hösten 2023 kommer E-Mobility att projektera, installera och skapa en egen portal för cirka 200 laddare i anslutning till Hydroscans butiksfastigheter på över 75 platser i Sverige.

– Vi är stolta över att få bidra till Hydroscands hållbarhetsarbete i Sverige genom vår expertis inom skalbar laddinfrastruktur och smarta laddsystem. De 200 laddpunkterna kommer att skapa stort värde för deras kunder och medarbetare och inte minst bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, säger Martin Götesson, vd på E-Mobility.

Internationellt familjeföretag med hållbarhetsambitioner
Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag en marknadsledande akör inom slang- och ledningskomponenter i Skandinavien. I Sverige har Hydroscand drygt 75 butiker och en rikstäckande mobil slangservice känd under varumärket SlangExpress. Samarbetet med E-Mobility blir nu en viktig del i företagets fokus på hållbarhet och på att framtidssäkra sina butiker.

– Genom att installera laddpunkter vid våra butiker kommer vi att göra det enklare för våra kunder och anställda att välja en mer miljövänlig transportlösning. Vi är glada över vårt samarbete med E-Mobility och ser fram emot att bidra till en mer hållbar framtid, säger Pontus Nygren, vd på Hydroscand AB.