21 februari 2023

Soltechbolaget Annelunds Tak vinner kombinerad solenergi-och takorder

Herrljunga-baserade Annelunds Tak är ett av Soltechkoncernens takbolag som transformeras från att vara ett traditionellt takbolag till att även erbjuda solenergi i sitt produktutbud. Nu har bolaget fått sin hittills största solenergi- och takorder. Uppdraget innehåller en takomläggning på Stuma Fastigheter i Viared och därefter ska bolaget installera en 4 100 kvm stor solcellsanläggning som täcker hela det nylagda taket. Projektet väntas färdigställas under våren.

Soltech har en transformationsstrategi inom – elteknik-, tak/plåt- och fasadbranscherna där bolagen efter förvärv transformeras för framtidens behov genom att solenergi adderas till det befintliga produktutbudet. En kombination som allt oftare efterfrågas av kunder och samhället i stort. Nu har strategin resulterat i en ny affär för Annelunds Tak som gäller både storskalig takomläggning och takplacerade solceller på en industrifastighet i Viared.

Bolaget har tidigare varit inblandade i projekt där både solenergi och takomläggning efterfrågats, men denna affär är bolagets största kombinationsaffär hittills. Vd Mikael Markusson är stolt över ordern och över att bolaget nu tar ytterligare ett steg i sin utveckling som soltakbolag.

– Det här vår överlägset största order med både takomläggning och solenergi vilket känns väldigt roligt. Det har varit en markant ökning på förfrågningar gällande solenergi och takomläggning från samma leverantör. Att vi är en del av Soltech hjälper oss att möta den växande efterfrågan, säger Mikael Markusson, vd på Annelunds Tak.

Nytta för kunder och klimat
Efter att takbolag som Annelunds Tak förvärvas påbörjas arbetet med att addera solenergi till tjänste- och produktutbudet, men självklart finns kärnkompetensen takentreprenad kvar. Något som skapar en konkurrensfördel då många av bolagens kunder allt oftare efterfrågar både takentreprenad och solenergi.

– Transformationsresan våra bolag genomgår är fantastisk att bevittna. Den skapar nya affärsmöjligheter, stärker bolagens erbjudanden, skapar kvalitet i flera led hos kunderna och inte minst bidrar det till den gröna omställningen. Genom att hjälpa traditionella bolag att bli framtidsbolag som även erbjuder solenergitjänster förändrar vi samhället i en hållbar riktning, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.