10 augusti 2023

Soltechbolagen Takab i Falun och E-Mobility i gemensamma projekt – ordervärde på 11 MSEK

Nu ska två Soltechbolag, Takab i Falun och borlängebaserade E-Mobility, gemensamt utföra flera uppdrag åt bostadsrättsföreningar i Rättvik och Avesta. Uppdragen består av takrenovering, plåtarbete, IMD-lösningar* samt ca 1 500 kvm solenergi fördelat på sex huskroppar. Projekten startar under augusti månad och ordervärdet uppgår till cirka 11 MSEK.

Soltech har en tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Något som bygger en koncern med branschöverskridande kompetenser. Målet är därefter att bolagen ska öppna nya dörrar för varandra och skapa synergieffekter som affärsfördelar för bolagen men även förutsägbarhet för kunderna. Något som nu skett när Soltechs två bolag med säte i Dalarna samarbetar i nya gemensama affärer i Rättvik och Avesta.

Soltechbolagen som ska utföra arbetet är Takab i Falun samt borlängebaserade E-Mobility. Först ska Takab utföra takrenovering på samtliga huskroppar, inklusive plåtarbeten. När de nya taken är på plats ska E-Mobility därefter installera cirka 1 500 kvm solpaneler fördelat på de sex huskropparna. Till brf:en i Rättvik ska E-Mobility även installera smarta IMD-lösningar kopplade till solpanelerna som sänker den totala elkostnaden för samtliga boende.

– De här affärerna är tydliga exempel på fördelarna som skapas när våra bolag samarbetar. Takab i Falun som har djup takkompetens men nu även solenergikompetens inleder arbetet, därfter installerar Martin Götesson och teamet på E-Mobility solceller och tillhörande IMD-lösningar. Kunden får duktiga entreprenörer som dessutom har ambitionen att samarbeta genom hela projektet vilket gör alla till vinnare, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

*IMD-lösningar kopplad till solenergilösningar skapar smartare abonemmangslösningar och sänker den totala elkostnaden för samtliga bostadsrättsinnehavare