14 maj 2020

Soltech sponsrar Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai – som genomförs 2021!

Soltech blir officiell sponsor till svenska satsningen på Expo 2020 i Dubai och kommer visa upp innovativa solenergilösningar för soltak och solfasad i Sveriges paviljong – att satsa på solenergi för världsutställningen var en självklarhet och passar väl in i utställningens tema ”Connecting Minds – Creating the Future”. Sveriges paviljong är placerad inom området hållbarhet. Expo 2020 blir svenska regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjande.

På den svenska paviljongen ”The Forest” kommer 500 m2 av taket att vara täckt av Soltechs produkt "RooF” och 500 m2 av fasaden med Soltechs produkt ”Facade”. Paviljongen bygger på idén om det vidsträckta strövandet i skogen. Med förnyelsebar solenergi på tak och fasad blir energilösningen också oändlig och passar väl ihop med paviljongens koncept och det budskap som Sverige vill sända till världsutställningens besökare. För Soltech innebär samarbetet inte bara exponering utan också ett positivt affärsvärde för verksamheten. 

  • ”Vi måste förbereda oss för en verklighet där världen, Sverige, och företagen återupptar verksamheten och där vardagslivet återgår till det normala efter Coronakrisen. Det är viktigt att kunna visa upp långsiktigt hållbara solenergilösningar som är estetiskt tilltalande och anpassade till modern design och arkitektur. Vi är övertygade om att den exponering och uppmärksamhet som våra produkter kommer att få i Dubai kommer leda till spännande affärsmöjligheter både i Sverige och internationellt, säger Stefan Ölander, VD för Soltech Energy 

Produkterna "RooF” och ”Facade” har integrerade solceller med en design som gör att tak och fasad både blir snygga och energieffektiva. Möjligheterna med integrerade solceller är många och det är en marknad med snabb tillväxt och stora behov. Målgruppen för ”Facade” är både villor och kommersiella fastigheter. Facade lämpar sig särskilt för fastigheter med större ytor såsom fabriks- och logistiklokaler eller läckra skol och idrottsanläggningar. 

  • Vi är mycket glada över att ha skrivit avtal med Soltech som vår sponsor för solenergi. Deras integrerade produkter kommer passa väl in i vår futuristiska design av paviljongen, säger Staffan Schartner, 
    Head of Construction på Kommittén för Sveriges deltagande

Det är med både glädje men också en portion eftertänksamhet och noga övervägande som avtalet har tecknats i rådande tider av Coronavirus och oro. Samtidigt är det ett bevis på Soltechs driv och beslutskraft. Naturligtvis kommer all planering och medverkan i Expo 2020 i Dubai fortsätta att följa de riktlinjer som ges. Världsutställningen är uppskjuten och äger rum mellan den 1 oktober 2021 till och med den 31 mars 2022. Namnet Expo 2020 blir kvar.

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com