6 juli 2022

Soltech och solenergins framfart 2022

Första delen av 2022 har präglats av en orolig omvärld med pandemi, krig, inflation och klimathot. Däremot finns det ljusglimtar och 2022 kommer att bli ihågkommet som året då den gröna omställningen tog fart på riktigt. Allt från den enskilda villaägare till EU-kommissionen och den svenska regeringen har fått upp ögonen för solenergins potential och branschen växer så att det knakar. Nedan följer viktiga händelser, trender och beslut som bäddar för ytterligare solenergi-tillväxt. Både på EU- och regeringsnivå men även i Soltechkoncernen.

Koncernhändelser:

 • Soltech har gjort sina första internationella förvärv genom att förvärva solenergibolag i både Nederländerna och Spanien. Dessa bolag förväntas tillföra Soltech ca två miljarder kronor i omsättning under åren 2022 till 2024 med god lönsamhet.

  Nederländska 365zon, med en förväntad omsättning om 350 MSEK 2022 var först ut 1 april. Den 22 juni förvärvades sedan Sud Renovables, ett spanskt solenergibolag med en förväntad omsättning om 245 MSEK 2022. I förvärvet av Sud Renovables ingick även bolagets helägda dotterbolag, Install Sud. Ett bolag inriktat på installation- och montage vilket är viktiga kompetenser för solenergibranschen.

 • Soltech har gjort två tilläggsförvärv, Solexperterna och Trönninge El. Solexperterna blir en del av det befintliga dotterbolaget Din Takläggare i Värmland och Trönninge El blir en del av Provektor.
 • Elteknikbolaget TG:s El har den 1 juli förvärvats och stärker koncernens kompetens inom elteknik och solenergi ytterligare.
 • Utöver förvärv så nådde koncernen en organisk tillväxt om hela 43 procent under det första kvartalet 2022. Kvartal två siffror publiceras 23 augusti.

– Under året har vi fortsatt att skapa etablera goda förutsättningar för att bygga en stark och uthållig verksamhet som nu även har tagit klivet ut i Europa och etablerat koncernen på två av de snabbast växande solenergimarknaderna i Europa. De politiska satsningarna på mer solenergi från EU- och regeringshåll visar också att det finns en stor tro på kraftslagets enorma potential vilket kommer att ge branschen ytterligare vind i seglen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Solenergins framfart i Europa och Sverige:

 • EU-kommissionen har lagt fram en solenergistrategi som ska bidra till att fasa ut unionens beroende av energiimport från Ryssland och öka andelen solenergi. Strategin innebär bland annat att det ska bli obligatoriskt att installera solceller på alla nya offentliga och kommersiella byggnader med en yta större än 250 kvm från 2026. Strategin innehåller också förslag om att göra solceller obligatoriska på alla nya bostadshus från och med 2029.
 • Kriget i Ukraina har förvärrat energikrisen och flera EU-länder storsatsar nu på förnybar energi för att minska importen av rysk gas. Även EU siktar på att minska importen av rysk gas med nästan två tredjedelar. Kommissionen föreslår en höjning av målet för förnybar energi till 2030 från nuvarande mål på 32 procent till 45 procent.
 • Den svenska regeringen vill tillsätta en utredning för att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader. Miljö- och klimatminister Annika Strandhäll kommenterade under pressträffen förslaget:

– Det är kostnadseffektivt att sätta upp solpaneler på byggnader som är under uppförande. Alla byggnader som kan bidra till ökad elproduktion ska också göra det, sade Annika Strandhäll.

 • EU-ländernas solenergiproduktion ökade rejält 2021 jämfört med året innan. En ökning på hela 34 %.
 • Från och med den 1/1 2022 öppnade regeringen upp för lokal energidelning vilket gör att byggnader får kopplas samman med lokala likspänningsnät. Detta innebär att det blir möjligt för en fastighetsägare att dela exempelvis solel mellan sina olika byggnader inom samma fastighetsgräns, något som inte tidigare varit tillåtet.