2 november 2021

Soltech och Logicenters i solenergisatsning för Dustin

Nu driftsätts en drygt 2 400 kvm stor solcellsanläggning på en logistikfastighet i Rosersberg utanför Stockholm. Det är Soltech Energys dotterbolag, Soltech Energy Solutions, och logistikfastighetsaktören Logicenters som står bakom solcellssatsningen på fastigheten där Dustin är hyresgäst. Fastigheten blir även BREEAM-certifierad.

Soltech Energy Solutions har en gedigen erfarenhet av gröna energilösningar och storskaliga solenergianläggningar. Nu har bolaget uppfört och installerat en 2 400 kvm stor solcellsanläggning åt logistikfastighetsaktören Logicenters på deras fastighet i Rosersberg, norr om Stockholm. Anläggning ska nu driftsättas och kommer sedan att generera mängder av grön el till hyresgästen Dustin.

– Det känns mycket roligt att vi nu kan driftsätta den här solcellsanläggningen till Dustin. Inte minst då vi får utföra det här projektet med Logicenters som är en spännande aktör med högt ställda hållbarhetsmål. Att de aktivt satsar på solenergilösningar på sina fastigheter är något den här installationen blir ett ytterligare bevis på och vi vill tacka för ett gott samarbete, säger Markus Duseus, regionsansvarig på Soltech Energy Solutions.

Solenergi viktigt för logistikbranschen
Genom NREP har Logicenters tidigare anslutit sig till RE100, en global koalition av företag med syftet att driva en grön omställning. I samband med anslutningen har Logicenters förbundit att övergå till 100 procent förnybar elektricitet i sina fastigheter fram till 2025. BREEAM-certifieringar* och energieffektivisering av befintligt fastighetsbestånd är några åtgärder för att lyckas nå det, men framför allt är ett fokusområde solenergi.

– Det är fantastiskt kul att det här projektet tillsammans med Soltech Energy Solutions och Dustin nu är färdigställt. Det är vårt första pilotprojekt när det kommer till att certifiera en färdig byggnad enligt BREEAM, och det är en viktig pusselbit i vår framtid mot en grön omställning. I slutet av 2021 kommer vi ha gått från att ha en certifierad fastighet till att certifiera upp emot 25 fastigheter. I linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål så är tanken att vi ska klimatkompensera för alla våra utsläpp vid 2023 enligt vårt netto-noll-mål. Dessutom är vår ambition att ställa om till 100 procent grön elektricitet innan 2025, så den här solenergianläggningen blir ett viktigt steg mot att nå våra hållbarhetsmål, säger Karin Sjövall, hållbarhetschef, Logicenters.

– Vi arbetar löpande med att göra lagret ännu mer klimatsmart. Detta är ett viktigt steg mot vårt hållbarhetsmål om att ha noll klimatpåverkan i värdekedjan 2030. På det här sättet bidrar vi till att ny grön el produceras. Vi arbetar dedikerat för att minska utsläppen inom de områden vi kan påverka i vår värdekedja, säger Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin.

* BREEAM-SE används för att certifiera nyproducerade byggnader och byggnadens miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggandens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Certifieringen ställer hårda krav, som skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö och som också innebär en bättre investering. Med en certifiering i BREEAM-SE kan en fastighet jämföras på en internationell marknad och både internationella och svenska investerare anser att detta ger ett högre värde.