2 oktober 2023

Soltech i storskaligt batteriprojekt med Tekniska verken – ordervärde om 28 MSEK

Nu har Soltechbolaget Soltech Energy Solutions tecknat ett nytt batterikontrakt. Bolaget ska hjälpa energikoncernen Tekniska verken med ett batterilager om 4 MWh. Batterilagret kommer att uppföras i anslutning till en ny laddpark för tunga fordon som Tekniska verken ska uppföra i Mjölby. Ordervärdet för batteriinstallationen uppgår till 28 MSEK och byggstart beräknas till Q1 2024.

Soltech Energy Solutions är Soltechkoncernens operativa bolag inom techlösningar som avancerade energisystem, energilagring och storskaliga solenergilösningar. Bolaget har tidigare hjälpt flertalet energiaktörer med batterilager som balanserar elnätet, säljer stödtjänster till Svenska kraftnät och kapar effekttoppar som den ökade elektrifieringen för med sig.

Nu ska bolaget hjälpa Tekniska verken med en ny storskalig batterianläggning. Batterilagret kommer att uppföras i anslutning till den laddpark för tunga fordon som Tekniska verken ska uppföra i Mjölby i anslutning till E4:an. Projektet är det andra som Soltech uppför i deras nät efter att ett 2 MW/2MWh batterilager installerades under 2022. Detta batteri blir dubbelt så stort.

– Det känns väldigt roligt att återigen få projektera och installera en storskalig techlösning i form av ett batterilager på 4 MW/4MWh. Batterilagret blir en viktig åtgärd för att dels stabilisera elsystemet men också för att boosta deras kommande laddpark och kapa eventuella effekttoppar, säger Rickard Lantz, affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Därför växer behovet av batterilager
Energilager i form av storskaliga batterier blir ett allt viktigare komplement till elsystemet. Inte minst när alltmer förnybar och väderberoende elproduktion såsom sol- och vindenergi installeras. Dessa kraftslag är ofta är en utmaning för nätägarna då de inte erbjuder stödtjänster som de planerbara produktionsanläggningarna normalt erbjuder.

– Med den här tekniken kan energiaktörer vara en del av lösningen på ett problem som den ökade elektrifieringen och mängden förnybar el medför. Genom att ansluta sina batterilager till frekvensmarknaden skapas en nödvändig balans mellan produktion och förbrukning, avslutar Rickard Lantz.