2 februari 2023

Soltech gör tilläggsförvärv i Örnsköldsvik – Plåtteamet blir en del av Wettergrens Tak

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 1 feb gjort ett tilläggsförvärv och förvärvat 100 procent av aktierna i Plåtteamet i Örnsköldsvik AB. Det förvärvade bolaget blev en del av Soltechbolaget Wettergrens Tak från 1 februari och stärker bolagets tak- och solenergisatsning i Västernorrlands län. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Koncernen gör även strategiska tilläggsförvärv för att stärka befintliga bolag.

Nu genomför koncernen ytterligare ett tilläggsförvärv genom att förvärva Plåtteamet. Det förvärvade bolaget blir en del av det Nyköpingsbaserade takbolaget Wettergrens Tak som varit ett Soltechbolag sedan september 2021. Tilläggsförvärvet kommer att stärka bolagets växande satsning på att erbjuda tak- och solenergilösningar i Örnsköldsvik med omnejd.

– Det känns väldigt roligt att hjälpa Wettergrens Tak att fortsätta sin etablering i en kraftigt expansiv region. Det här tilläggsförvärvet ger dem ännu starkare lokal montagekapacitet och nya kollegor med gedigen erfarenhet av både solenergi och takläggning, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Stärker montagekapacitet och solenergikompetens
Plåtteamet har sitt säte i Örnsköldsvik och kommer utöver att bidra med god montagekapacitet även bidra med en gedigen maskinpark och mångårig erfarenhet av projekt som inrymmer både takläggning och solenergi. Frank Fredriksson ,Vd för Wettergrens Tak, har länge har verkat för att etablera bolaget på nordligare breddgrader och ser dagens tilläggsförvärv som ett viktigt tillskott.

– Det här är en fantastisk milstolpe för oss och vi är glada för att Soltech hjälper oss att genomföra den här satsningen. Vi välkomnar Plåtteamet till Wettergrens Tak och ser fram emot att kunna växa oss ännu starkare i Örnsköldsvik. Både gällande takentreprenad och solcellslösningar, säger Frank Fredriksson, vd på Wettergrens Tak.