31 januari 2023

Soltech gör nytt tilläggsförvärv – Vårgårda Solenergi blir en del av Takbyrån i Alingsås

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 31 januari gjort ett tilläggsförvärv och förvärvat 100 procent av aktierna i solenergibolaget Vårgårda Solenergi AB med säte i Vårgårda. Det förvärvade bolaget blir en del av det helägda dotterbolaget Takbyrån i Alingsås AB från den 1 februari. Detta förstärker Takbyråns solenergisatsning. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech förvärvar och utvecklar bolag inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Koncernen gör även strategiska tilläggsförvärv för att stärka befintliga bolag.

Nu genomför koncernen ett nytt tilläggsförvärv genom att förvärva solenergibolaget Vårgårda Solenergi. Bolaget blir direkt en del av det Alingsåsbaserade takbolaget Takbyrån som förvärvades av Soltechkoncernen i juni 2021 och kommer att förstärka takbolagets redan befintliga solenergiavdelning.

– Takbyrån har haft stora ambitioner sedan sin start i koncernen och nu hjälper vi dem att växa ytterligare inom affärsområdet solenergi. Vårgårda Solenergi har en stark lokal förankring med den omvittnat duktiga Daniel Fritzon i spetsen och det är exakt den här typen av tilläggsförvärv som skapar strategiskt värde för våra dotterbolag, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Takbolagets solenergiavdelning växer
Vårgårda Solenergi är ett väletablerat namn i regionen. Bolaget erbjuder sina kunder allt inom solenergi, ladd, lagring samt montage. Nu blir Vårgårda Solenergi en del av Takbyråns växande solenergiavdelning och vd Håkan Jaconelli ser mycket ljust på tillskottet.

– Nu stärker vi vårt erbjudande inom solenergi ytterligare när vi välkomnar Vårgårda Solenergi till bolaget och specifikt till vår solenergiavdelning. Detta känns väldigt bra och vi är glada över att Soltech hjälper oss med det här tilläggsförvärvet, säger Håkan Jaconelli, vd på Takbyrån.