18 maj 2022

Soltech gör nytt tilläggsförvärv – Trönninge El blir en del av dotterbolaget Provektor

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 18 maj gjort ett tilläggsförvärv och förvärvat 100 procent av aktierna i elbolaget Trönninge Elektriska AB (Trönninge El) med säte i Halmstad. Det förvärvade bolaget blir en del av det helägda dotterbolaget Provektor Sweden AB (Provektor) från den 1 juni. Detta breddar Provektors geografiska närvaro till att nu också återfinnas i Halmstad med omnejd. Trönninge El beräknas bidra med ca 11 MSEK i omsättning under 2022. Förvärvet finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech-aktier.

Soltech har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Koncernen gör även tilläggsförvärv, så kallade bolt on-förvärv, för att stärka befintliga bolag. Nu gör koncernen sitt andra tilläggsförvärv genom att förvärva Trönninge El, ett elbolag med säte i Halmstad. Bolaget blir direkt en del av det Skaraborgsbaserade elteknikbolaget Provektor som varit en del av Soltechkoncernen sedan mars 2021.

– Vi har en uttalad ambition att ständigt vårda, utveckla och stärka våra befintliga dotterbolag. Något som det här tilläggsförvärvet går helt i linje med. Trönninge El är ett välskött bolag som har en lång erfarenhet av att samarbeta med Soltechbolagen och jag vill varmt välkomna dem till koncernen, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Strategiskt tilläggsförvärv
Trönninge El är verksamma kring Halmstad med omnejd och är bevittnat duktiga på solenergi. Bolaget har tidigare haft ett nära samarbete med fler Soltechbolag och nu blir de själva en del av solenergikoncernen genom att de förvärvas till Provektor. Provektors vd, Kenneth Johansson , ser mycket positivt på tilläggsförvärvet.

– Nu breddar och stärker vi vår verksamhet ytterligare, även rent geografiskt, genom att välkomna ett elbolag i Halmstad in i Provektor. Ett stort plus för alla parter är att de tillför kunskap inom solenergi. Det här är ett strategiskt förvärv i vår expansion och vi är glada över att Soltech ger oss möjlighet till detta, säger Kenneth Johansson, vd på Provektor.